วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทำอย่างไร

How do ecosystems

สิ่งแวดล้อมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ลองนึกภาพดูสิว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราไม่ดีเลย เราก็คงยากจะที่จะมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ การรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องทำอย่างมีหลักการเพื่อให้สิ่งแวดล้อมนั้นถูกอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างแท้จริง มาดูกันว่าเราจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรักษาระบบนิเวศอย่างไร ปลูกป่าในใจคน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดไม่ใช่การปลูก ฟื้นฟู พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ระบบนิเวศอย่างเดียวเท่านั้น เราจะต้องเข้าไปปลูกป่าในใจคน นั่นคือ การเข้าไปทำความเข้าใจ รณรงค์การอนุรักษ์พันธุ์ป่าไม้กับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับสิ่งแวดล้อมนั้น หรือ แม้แต่ทุกคนในประเทศหากทุกคนมีป่าในใจ ทุกคนรักที่จะรักษ์ธรรมชาติแล้ว ทุกคนจะลุกขึ้นมาช่วยเหลือธรรมชาติด้วยวิธีการของตัวเอง ธรรมชาติดูแลธรรมชาติ หนึ่งในวิธีการที่ดูแลธรรมชาติได้ดี ได้ง่ายนั่นก็คือ ปล่อยให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติด้วยกันเอง หากธรรมชาติได้ฟื้นฟูด้วยตัวเองจะทำให้ธรรมชาติฟื้นคืนได้เร็ว เป็นตัวของตัวเอง ยั่งยืนมากที่สุด หลายครั้งเราเห็นไปปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ แต่กลายเป็นว่าไม่ได้ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศให้ดี แทนที่จะฟื้นฟูกลับกลายเป็นทำลายธรรมชาติไปซะได้ อีกหนึ่งเคสกรณีนี้นั่นคือ การปิดเกาะอุทยานแห่งชาติบางแห่ง เนื่องจากเปิดให้ท่องเที่ยวแล้วคนเข้าไปทำลายธรรมชาติมากเกินไป สุดท้ายต้องปิดเกาะ หลังจากปิดเกาะไปได้ไม่ถึงปีดี เหล่ามัจฉาน้อยใหญ่ที่เคยหายหน้าไปจากเกาะก็กลับมาอีกครั้ง นี่เป็นเครื่องหมายแสดงว่าธรรมชาติดูแลธรรมชาติได้ดีที่สุด สร้างของปลอมมาหลอก วิธีการต่อมาเราอาจจะเคยเห็นมาบ้างมันใช้ได้เลย นั่นคือสร้างของปลอมมาหลอกธรรมชาติบ้าง เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติอีกทางหนึ่ง วิธีนี้เราจะเห็นได้จากการสร้างปะการังเทียมใต้ท้องทะเล วิธีนี้จะทำให้ปลาบางส่วนรู้สึกได้ว่าทะเลส่วนนี้มีความอุดมสมบูรณ์จึงพากันมาอยู่ เมื่อปลาทะเลก็จะอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ศึกษาระบบนิเวศ ระบบนิเวศอาจจะเป็นเรื่องที่เรามีความรู้อยู่แล้ว แต่หากเราต้องการจะรักษาเอาไว้ให้นานที่สุด อาจจะต้องจัดตั้งทีมขึ้นมาในพื้นที่เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนั้น อย่างเช่นระบบนิเวศของป่าชายเลนซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำในท้องทะเลต้องมีคนคอยเข้าไปสำรวจความเปลี่ยนแปลงนั้นตามช่วงเวลา หากเกิดปัญหากับระบบนิเวศจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที […]

วิธีแนวคิดการป้องกันแก้ไขมลพิษทางน้ำ ที่อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

Water pollution

น้ำถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญประการหนึ่งของมนุษย์เลย ทุกวิถีชีวิตไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามล้วนมีน้ำมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ หากน้ำมีคุณภาพก็ทำให้คุณภาพของประชากรดีขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหามลพิษทางน้ำมากเช่นกันทั้งในเมืองและต่างจังหวัด เราจะมีวิธีป้องกันแก้ไขมลพิษทางน้ำอย่างไรกันบ้าง จัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย วิธีการแรกช่วยเหลือไม่ให้มลพิษทางน้ำมากขึ้น นั่นก็คือ การทำบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจริงๆแล้วทุกบ้าน ทุกโรงงานอุตสาหกรรมต้องทำเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ที่เราอยากจะบอกก็คือ การเข้มงวดกวดขันเรื่องกฎหมายให้ทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง อาจจะมีการตรวจสอบเป็นระยะด้วยก็จะดี เพื่อให้คนหันมาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้น รวมถึงหากมีการวิจัยสร้างนวัตกรรมด้านวิธีการบำบัดน้ำเสียให้ดีขึ้นตั้งแต่ระดับครัวเรือน ไปถึงระดับอุตสาหกรรมก็จะดีมากเลย ไม่ทิ้ง ไม่เทลงแม่น้ำ น้ำเสียในแม่น้ำลำคลองมาจากไหน คำตอบก็คือ เราเองนั่นแหละที่เป็นคนเท คนทิ้งขยะลงในแม่น้ำคูคลองเหล่านั้นเอง จำได้ไหมช่วงกรุงเทพน้ำท่วม ตอนที่เค้าเก็บกวาดคูคลองรอบกรุงเทพ จะเห็นว่าขยะเยอะมาก บางพื้นที่มีโซฟาด้วย ใครเค้าจะกล้าทิ้งโซฟาลงคลอง อาจจะไม่น่าเชื่อแต่มีไปแล้ว ทางที่ดีหากเราอยากให้แม่น้ำคูคลองไหลสะอาดก็ต้องเริ่มจากเราเองนั่นแหละที่ไม่ทิ้ง ไม่เลขยะลงในแม่น้ำ ทางที่ดีควรมีการรณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง บำบัดด้วยชีวภาพ น้ำในแม่น้ำลำคลองที่เสียแล้ว เราจะแก้ไขอย่างไร วิธีการแรกก็คงต้องเติมน้ำลงไปเพื่อให้น้ำเสียเจือจางลง แต่เอาเค้าจริงวิธีการนี้ก็จะทำให้น้ำท่วมอีกได้ ส่วนอีกวิธีการน่าสนใจนั่นก็คือการบำบัดด้วยชีวภาพ วิธีนี้เราจะเห็นทางการได้สร้างนวัตกรรมขึ้นมานั่นคือ จุลินทรีย์บอล เวลาใช้งานก็เพียงแค่โยนลงไปในน้ำจากนั้นจุลินทรีย์จะเข้าปรับสภาพน้ำให้เอง วิธีนี้ใช้ได้ทั้งน้ำในคลองของกรุงเทพ หรือ แม้แต่ในบึงบ้านเราก็ได้ แก้ไขต้นน้ำ อีกหนึ่งวิธีแนะนำสำหรับวิธีแก้ไขมลพิษทางน้ำ นั่นก็คือ การเข้าไปแก้ไขต้นน้ำโดยเฉพาะป่าต้นน้ำต้องเข้าไปจำกัดพื้นที่เพื่อป้องกันขยะไม่ให้เกิดขึ้น หากขยะต้นทางน้ำไม่มี แม่น้ำที่ไหลออกมาก็จะสะอาดตามไปด้วย […]

เพราะเหตุใดจึงต้องควบคุมมลพิษทางอากาศในเขตอุตสาหกรรม

air pollution black white

โรงงานอุตสาหกรรมนับว่าเป็นหน่วยงานสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจมาก ทั้งสร้างสินค้าเพื่อเป็นของส่งออกทำรายได้เข้าประเทศ ยังเป็นแหล่งจ้างงานของคนในประเทศอีกด้วย กลับกันโรงงานอุตสาหกรรมเองก็เป็นแหล่งรวมของเสียที่เกิดจากการทำงานเช่นกัน อย่างเช่นมลพิษทางอากาศเป็นต้น นั่นทำให้ทางการต้องมีการควบคุมมลพิษทางอากาศออกมา นี่คือเหตุผลที่ต้องควบคุมเรื่องดังกล่าว สุขภาพของคนในโรงงาน การปล่อยสารพิษในอากาศ หรือ มลภาวะในอากาศนั้น เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากมากเนื่องจากมันจะฟุ้งกระจายขึ้นไปในอากาศ พอมันตกลงมามันก็จะมาโดนคนในโรงงานนั่นเอง เมื่อพนักงานโรงงานหรือคนในพื้นที่สูดอากาศที่ปนเปื้อนสารเคมีเป็นระยะเวลานานก็จะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อคนในโรงงานสุขภาพไม่ดีประสิทธิภาพในการทำงานก็จะลดลงไปตามลำดับ รัฐเสียเงินค่ารักษา ผลพวงจากมลพิษทางอากาศ นั่นทำให้คนในโรงงานและประชากรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนแก่ คนอื่นๆได้รับสารพิษไปด้วย ผลก็คือทำให้พวกเค้ามีสุขภาพแย่ลง ป่วยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคทั่วไป หรือ โรคภูมิแพ้ โรคทางเดินหายใจที่คนเป็นกันมากขึ้น จากผลพวงด้านสุขภาพทำให้รัฐต้องเสียเงินค่ารักษาผ่านระบบโรงพยาบาลมากขึ้นไปด้วย แม้ว่าจะมีระบบประกันสุขภาพ ระบบบัตรทองก็จริง แต่หากคนในพื้นที่ไม่แข็งแรงรัฐก็จะต้องเสียเงินในเรื่องนี้มากเกินไป พืช สัตว์ก็โดนไปด้วย ไม่เพียงแต่สิ่งมีชีวิตอย่างคนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษในอากาศ สิ่งมีชีวิตอื่นในบริเวณก็ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ต่างก็ได้รับผลเสียนี้ไปด้วยเหมือนกัน พืชเองเมื่อโดนสารพิษเข้าไปก็จะเจริญเติบโตได้ยาก รวมถึงพืชเหล่านั้นมีสารพิษปนเปื้อนไปด้วย (คนเอามากินก็รับสารพิษไปอีก) ส่วนสัตว์เองก็อาจจะเกิดภาวะผิดปกติได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโรคจนทำให้คนเลี้ยงสัตว์ลำบากขึ้นไปอีก สารเคมีและผลกระทบของมัน โรงงานแต่ละแห่งต่างก็ปล่อยสารเคมีออกมาในอากาศจนทำให้เกิดมลพิษ ซึ่งโรงงานแต่ละแห่งผลิตสิ่งของไม่เหมือนกันนั่นทำให้เกิดสารพิษที่มีส่วนผสมของสารเคมีแตกต่างกันไป มาดูกันว่าสารเคมีแต่ละอย่างก็ให้ผลลัพธ์แตกต่างกันไป อย่าง คาร์บอนมอนออกไซต์ จะทำให้เกิดอาการปวดหัว มึนงง ส่งผลต่อโรคหัวใจ […]

แผ่นน้ำแข็งละลายที่แอนตาร์กติกา ภัยเงียบที่เราไม่รู้ตัว

Antarctic Ice Sheet

ทวีปแอนตาร์กติกา เป็นทวีปที่อยู่ห่างไกลกับเรามาก แถมเป็นทวีปน้ำแข็งอีกด้วยสิ่งมีชีวิตก็มีเพียงน้อยนิดเนื่องจากอุณหภูมิติดลบ แต่ 10 ปีหลังมานี้ทวีปอันแสนห่างไกลนี้กำลังได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนจนทำให้ความเปลี่ยนแปลงของแอนตาร์กติกา จะเปลี่ยนเป็นภัยเงียบจนทำให้โลกระส่ำโดยไม่รู้ตัว แผ่นน้ำแข็งละลายไปเท่าไร แม้ว่าแผ่นน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกา จะมีการละลายอยู่ทุกวัน แต่การละลายส่วนใหญ่แล้วมันก็อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะอยู่แล้ว เรียกได้ว่าสมดุลแล้วไม่ทำลายธรรมชาติ แต่ว่าจากการสำรวจในรอบหลายปีหลังบ่งบอกว่าปริมาณแผ่นน้ำแข็งที่ละลายไปแล้วนั้นมีมากถึง 3 ล้านล้านตัน ปริมาณขนาดนี้สามารถสร้างความกังวลใจให้กับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษา สำรวจพื้นที่ทวีปนี้ได้อย่างมากทีเดียว ความเร็วอันตรายกว่าปริมาณ เรื่องของปริมาณน้ำแข็งละลายว่าน่ากลัวแล้ว แต่เอาเข้าจริงสิ่งที่น่ากลัวของเรื่องนี้กลับเป็นเรื่องของความเร็วมากกว่า ยิ่งน้ำแข็งละลายเร็วเท่าไรนั่นหมายความว่า โลกของเรากำลังประสบปัญหาภาวะโลกร้อนมากขึ้นเท่านั้น ข่าวร้ายคือช่วง 5 ปีหลังสุดน้ำแข็งบนทวีปแอนตาร์กติกานั้นละลายเร็วกว่าเดิมถึง 3 เท่าทีเดียวนั่นเป็นสัญญาณอันตรายบ่งบอกว่าตอนนี้โลกของเรากำลังวิกฤติจากภาวะโลกร้อนแล้ว หากอนาคตอันใกล้น้ำแข็งละลายเร็วกว่าเดิมอีก จาก 3 เท่าเป็น 5 เท่ามันจะอันตรายขนาดไหน น้ำทะเลเพิ่มขึ้น เมื่อน้ำแข็งละลาย น้ำก็จะไปเพิ่มขึ้นในมหาสมุทร จากนั้นก็จะเพิ่มขึ้นในทะเลตามลำดับ ยิ่งน้ำแข็งละลายมาเร็วแบบนี้ นั่นทำให้มหาสมุทร และทะเล มีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ประชากรในหลายพื้นที่ปรับตัวไม่ทัน นักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณเอาไว้ว่า การละลายแผ่นน้ำแข็งทำให้น้ำในมหาสมุทร และน้ำทะเลสูงขึ้นถึง 7 มิลลิเมตรเป็นอย่างน้อย เราอาจจะคิดว่า 7 […]

โลกร้อนจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการเกษตรบ้าง

How can climate change affect agriculture

ภาวะโลกร้อนจัดว่าเป็นภัยเงียบที่กำลังทำลายโลกอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้หรือรู้แต่ทำเป็นไม่สนใจก็ตาม ภาวะโลกร้อนหากปล่อยให้เกิดขึ้นต่อไปจะกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่อเนื่องกันเป็นแบบลูกโซ่อย่างช่วยไม่ได้เลย การเกษตรเองก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่โดนผลกระทบจากภาวะโลกร้อนไปด้วยมาดูกันว่ามีผลกระทบแบบไหนบ้าง ปรากฏการณ์แปรปรวน เมื่อความรุนแรงของภาวะโลกร้อนทำได้มากขึ้น ก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ด้านสภาพอากาศแปรปรวนขึ้นด้วย ปรากฏการณ์ที่ทำให้การเกษตรต้องปรับตัวอย่างมากนั่นคือ ปรากฏการณ์เอลนินโญ่ ซึ่งเราจะเจอเหตุการณ์แห้งแล้งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลามไปถึงออสเตรเลียด้วย แห้งแล้งจนทำให้เกิดไฟป่าได้เลย รวมถึงพืชพรรณก็ตายเนื่องจากร้อนแล้งเกินกว่าจะเกิดได้ รวมถึงอีกหนึ่งปรากฏการณ์ชื่อว่า ลานิญา อันนี้จะกลับกัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะฝนตกหนัก จนทำให้เกิดน้ำท่วมสูง การเกษตรทำไม่ได้ ภาวะน้ำทะเลหนุนสูง อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อด้านการเกษตรโดยตรงนั่นคือ น้ำทะเลหนุนสูง ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าภาวะโลกร้อนส่งผลต่อธารน้ำแข็งขั้วโลกเหนือในละลายเร็วขึ้น เมื่อธารน้ำแข็งละลายก็จะทำให้น้ำทะเลมีปริมาณมากขึ้น เมื่อมากขึ้นมันก็จะเออล้นเข้ามา นั่นทำให้เราต้องใช้น้ำผลักดันออกไป แต่ถ้าผลักไม่ได้ก็จะทำให้ไร่นา รวมถึงบ้านเรือนท่วมได้ โลกร้อนขึ้นน้ำน้อยลง การทำการเกษตรนั้น น้ำจัดว่าเป็นปัจจัยหลักสำคัญอย่างมาก หากไม่มีน้ำ จะปลูกอะไรก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากมาก ภาวะโลกร้อนกำลังจะทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ ผลกระทบสำคัญอย่างหนึ่งคือ น้ำกำลังจะลดลงอย่างน้อย 5-10% ซึ่งการลดลงในปริมาณดังกล่าวนั้น อาจจะทำให้มีน้ำสำหรับการเกษตรไม่เพียงพอ ไม่เท่านั้นน้ำลดลงยังส่งผลต่ออุณหภูมิและความชื้นในดินด้วย ระบบนิเวศน์เปลี่ยนแปลง ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศน์อย่างช่วยไม่ได้ ความร้อนอันรุนแรง หรือ ภาวะฝนตกชุกอย่างรุนแรง อาจจะทำให้ระบบนิเวศน์บางพื้นที่ หรือ บางกลุ่มนั้น ถูกทำลายได้ หากระบบนิเวศน์ถูกทำลายแล้วจะทำให้สิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์อยู่ไม่ได้ […]

ลดภาวะโลกร้อนโดยใช้กระดาษทิชชู

Reduce Global Warming Using Tissue Paper

“การลดภาวะโลกร้อน” ไม่ได้เป็นเรื่องของกลุ่มคนจำนวนเล็กๆ หากแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันแก้ เนื่องจาก มนุษย์ทุกคนล้วนมีส่วนทำให้เกิดปัญหาระดับโลกนี้ขึ้น คุณทราบหรือไม่ว่า แค่เรานั่งหายใจเฉยๆ ก็สามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้ว แต่มันก็ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร ถ้าเทียบกับกิจกรรมมากมาย ที่เราทุกคนต่างทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ณ วินาทีนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่อย่าคิดว่าภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องของเรา และหันมาร่วมมือและร่วมใจกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน แต่ยังมีบางคนคิดว่าลดภาวะโลกร้อนนั้น เป็นเรื่องยาก หรือคิดว่าทำคนเดียวจะช่วยโลกได้เหรอ ถ้าคุณคิดแบบนี้แปลว่าคุณกำลังคิดผิด เนื่องจากทุกการเปลี่ยนแปลงในด้านบวกที่เราทำย่อมส่งผลดีต่อโลกทั้งสิ้น นอกจากนี้ถ้าไม่เริ่มต้นจากตัวเราก่อนก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มจากตรงไหน แถมไม่ได้ทำยากอย่างที่คุณคิดแน่นอน เพราแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่เราทำในวันๆหนึ่ง ก็เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้มากแล้ว วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นคือ “การลดภาวะโลกร้อน” นั่นเอง มาทำความรู้จักกับกระดาษทิชชูกันเถอะ กระดาษทิชชู ทำมาจากต้นไม้ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบได้แก่ เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ ได้จากการคัดแยกเยื่อจากต้นไม้ เยื่อเวียนใหม่ นำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ซึ่งผ่านวิธีแยกเยื่อออกจากสิ่งสกปรก รวมทั้งต้องผ่านกระบวนการฟอกสีเพื่อให้ได้สีขาว และพร้อมนำไปผลิตต่อไป โดยเยื่อกระดาษที่นำมาใช้ผลิตกระดาษทิชชู จะต้องมีส่วนผสมของ Cellulose wadding อย่างไรก็ตามแม้กระดาษทิชชูจะสามารถผลิตได้จากทั้งเยื่อบริสุทธิ์ และใช้ซ้ำ ความจริงแล้วกระดาษทิชชูจะผลิตมาจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ในปริมาณมากกว่า เราจะช่วยลดการใช้กระดาษทิชชู่ได้อย่างไร ? ในบทความนี้เราไม่ได้ห้ามคุณใช้กระดาษทิชชูเลย สามารถใช้ได้ […]

การ Reuse ใช้ซ้ำและใช้ถุงผ้าเพื่อลดภาวะโลกร้อน

Reuse The Black White

ปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาระดับโลกที่สร้างความหวาดหวั่นให้กับนานาประเทศ แม้แต่ประเทศไทยเองก็เช่นกัน โดยปัญหาหลักของการเกิดโลกร้อนนั้นมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่น การขับรถยนต์ส่วนตัวมากกว่านั่งรถสาธารณะ , การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง , การเผาไหม้จากโรงงานต่างๆ เป็นต้น ถึงแม้มันจะเป็นปัญหาระดับโลก แต่วิธีแก้ปัญหานั้นมาจากมนุษย์ทุกคน ที่เราต้องร่วมมือ ร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตบางส่วน เพื่อให้โลกของเราดีขึ้น การ Reuse ใช้ซ้ำ การ Reuse เป็นการนำของที่ยังใช้ได้อยู่มาใช้ซ้ำ ซึ่งหนึ่งในของที่ว่านี้เป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเรามากนั่นก็คือ ถุงพลาสติกนั่นเอง แน่นอนว่าแค่เราก้าวเท้าออกจากบ้าน ไปซื้อของใกล้ๆ ก็ได้ถุงพลาสติกติดมือกลับมาแล้ว และถุงพลาสติกเหล่านี้พอนำของที่ซื้อมาออกมันก็ยังอยู่ในสภาพดี สามารถนำไปใส่ของอื่นๆได้อีก วิธีที่ง่ายที่สุดคือนำมาทำเป็นถุงขยะ เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องซื้อถุงขยะมาให้สิ้นเปลืองอีกด้วย แต่แน่นอนว่าบางคนได้รับถุงเหล่ามาเกือบทุกวัน เก็บจนล้นไปหมดแล้ว คราวนี้จึงนำไปสู่ขั้นตอน ใช้ถุงผ้าเพื่อลดภาวะโลกร้อน เมื่อคุณได้รับถุงพลาสติกมามากพอที่จะนำไปทำเป็นถุงขยะได้อีกหลายเดือน คราวนี้เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้ากันดีกว่าค่ะ โดยถุงผ้านั้นสามารถพับให้เป็นชิ้นเล็กๆ และนำใส่ไว้ในกระเป๋าถือของคุณพกพาไปไหนสะดวกมาก พอถึงเวลาจะซื้อของก็ควักถุงผ้ามาใส่ โดยไม่ต้องรับถุงพลาสติก ง่ายๆแค่นี้เองค่ะ นอกจากนี้ ซูเปอร์มาเก็ตหรือร้านค้าบางแห่ง ถ้าคุณปฏิเสธรับถุงพลาสติก คุณจะได้รับคะแนนสะสมในบัตรสมาชิกเพิ่มมากขึ้นด้วย ยอดไปเลยใช่ไหมคะ ประโยชน์ของการใช้ถุงผ้า สามารถซักทำความสะอาดได้ นำกลับมา Reuse […]

แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ ที่คุณต้องรู้เอาไว้แล้วเดินเลี่ยงให้ห่าง

การที่เราหายใจเข้าไปในทุกๆ วัน แท้จริงแล้วอากาศต่างๆ ในยุคนี้ไม่สามารถบ่งบอกได้เลยว่าเป็นอากาศที่มีความบริสุทธิ์ 100% เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงไปของโลกทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศมากมาย แม้บางคนจะพยายามเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตให้มีความสมดุลมากมายเท่าไหร่ก็ตาม แต่สิ่งนี้มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปได้เลย เมื่อเป็นเช่นนี้การได้รู้จักกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ควรปฏิบัติอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญ แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญจะประกอบไปด้วย 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ แหล่งกำเนิดจากธรรมชาติ ภูเขาไฟระเบิด – เมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดก็จะมีควันพวยพุ่งออกมาในอากาศเป็นจำนวนมาก ซึ่งเขม่าควันเหล่านี้คือตัวที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศซึ่งสามารถอยู่ได้นานเป็นปีด้วย การเกิดไฟป่า – เวลาเกิดไฟป่าครั้งหนึ่งจะมีควันจำนวนมหาศาลซึ่งควันที่ว่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ จุลินทรีย์ต่างๆ – หน้าที่ของจุลินทรีย์คือการย่อยสลายสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซากพืชหรือซากสัตว์ เมื่อเกิดการย่อยสลายก็จะเกิดก๊าซแอมโมเนียซึ่งทำให้เกิดกลิ่นเหม็น อนุภาคจากมวลสาร – จะเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็ก สิ่งเหล่านี้จะล่องลอยไปในอากาศซึ่งมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ กับผู้ที่ได้รับมากมาย เช่น เวลาเตาจุดปรมาณูระเบิดสารเหล่านี้ก็จะลอยออกมาผู้ที่สูดดมก็จะป่วย เป็นต้น แหล่งกำเนิดจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ จากการขนส่งและคมนาคม – เป็นประเด็นหลักที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศต้นเหตุสำคัญก็คือ รถยนต์ที่ปล่อยควันพิษอย่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์จากท่อไอเสียออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดเป็นมลพิษที่อยู่ในอากาศอย่างที่เป็นกันทุกวันนี้ เกิดการเผาไหม้ของแหล่งเชื้อเพลิง – จริงๆ แล้วการเผาไหม้มันเหมือนเป็นสิ่งที่เราพบเจอกันในชีวิตประจำวัน อาทิ การทำอาหาร การสูบบุหรี่ […]

มลพิษกับสิ่งแวดล้อม ที่น่ากลัวมากจนไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลย

ด้วยความที่โลกมีการพัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งสิ่งแวดล้อมที่เคยเป็นเรื่องของธรรมชาติ ต้นไม้ ท้องฟ้า อากาศ ก็กลับมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เพิ่มขึ้นมาด้วยฝีมือของมนุษย์ทั้งก๊าซของเสียต่างๆ รวมถึงการทิ้งขยะ และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้โลกของเรากลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมมากมาย แม้ว่าในยุคนี้จะเริ่มมีคนหันมาให้ความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้บ้างก็ตามทีทว่าด้วยจำนวนคนหมู่มากที่อาจยังไมได้ให้ความสนใจมากนักทำให้มลพิษกับสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาโดยตลอด ความเข้าใจในมลพิษสิ่งแวดล้อม หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นมลพิษสิ่งแวดล้อมก็คือการที่ ระบบนิเวศต่างๆ บนโลกหรือสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปมีการผสมกันอยู่ระหว่างมวลสารหรือสารปนเปื้อนประเภทต่างๆ อาทิ ก๊าซพิษ สารเคมี หรือแม้แต่สิ่งปฏิกูลจำพวกขยะที่ถูกทิ้งเอาไว้ให้อยู่กับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทำให้คุณสมบัติของทรัพยากรที่ว่านี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ว่าส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในการที่ไม่สามารถนำสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไปใช้เป็นปัจจัย 4 สำหรับการดำรงชีวิตได้ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาโดยตรงไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ พืช นั่นเอง สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม อันที่จริงจะบอกว่าปัญหาทางด้านของมลพิษกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์แทบจะ 100% ก็น่าจะไม่ใช่เรื่องผิดเท่าไหร่นัก แต่ทั้งนี้มันก็เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยร่วมกัน ดังนี้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร – สาเหตุนี้จริงๆ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานแม้ว่าในปัจจุบันจำนวนประชากรจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนในยุคก่อนแต่ปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อมีคนเพิ่มขึ้นความต้องการก็เพิ่มขึ้น การใช้งานสิ่งต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เห็นได้ชัดสุดๆ ก็เช่นปัจจัย 4 พื้นฐานในการดำรงชีพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ต้องติดแอร์ที่บ้าน, ใช้รถยนต์ในการเดินทาง เป็นต้น การขยายตัวของอุตสาหกรรมและการเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ – […]

สภาวะโลกร้อน ที่ต้องพบเจอแล้ววิธีแก้ไขได้ด้วยตัวขึ้นเอง

สภาวะโลกร้อน คือ การที่อุณหภูมิของอากาศบนโลกนั้นสูงขึ้น ทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โลกของเราร้อนกว่าที่เคยเป็นมาในช่วงระยะเวลา 2000 ปี สภาวะโลกร้อน มีผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็น มนุษย์ , สัตว์ , ต้นไม้ , พืช สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมาจาก แสงอันร้อนแรงของดวงอาทิตย์สามารถส่องทะลุชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลกได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์ นี้ว่า ก๊าซเรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นมากจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่น การเผาผลาญถ่านหินและเชื้อเพลิง , การปล่อยควันของโรงงานอุตสาหกรรม , การตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก ส่งผลให้ก๊าซเรือนกระจกลอยขึ้นไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งรังสีของดวงอาทิตย์ถูกก๊าซเรือนกระจกกักเก็บไว้ แทนที่จะถูกสะท้อนออกไป และ นี่คือสาเหตุของความร้อนที่มากขึ้นกว่าเดิม ผลกระทบของสภาวะโลกร้อน คือ สภาพของลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและเกิดขึ้นถี่กว่าเดิม น้ำท่วม แผ่นดินไหว อากาศร้อนอย่างรุนแรงจนกระทั่งพรากชีวิตคนได้ ทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลาย ส่งผลระดับน้ำทะเลขึ้นสูง ระดับเฉลี่ยของน้ำทะเลที่เพิ่มสูงมากขึ้นๆ จะค่อยๆกลืนกินเกาะเล็กๆไปทีล่ะนิด เช่น ทางฝั่งทะเลแคริเบียน รวมถึง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ […]