Natural waterfall

ทรัพยากรธรรมชาติถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และ สัมพันธ์กับมนุษย์เป็นอย่างมาก เรียกได้ว่า ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายมนุษย์ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการดำเนินชีวิตทั้งสิ้น แต่ด้วยความใกล้ชิดและมีใช้ได้ไม่มีหมดนั่นทำให้เรามองข้ามความสำคัญเหล่านั้นไป เราลองหยุดคิดสักนิดแล้วดูกันสิว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้นสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง

ทรัพยากรธรรมชาติคือจุดเริ่มต้น

มนุษย์เราเชื่อกันว่าการจะดำรงชีวิตอยู่ให้ได้นั้นจะต้องมีปัจจัย 4 อย่างเป็นพื้นฐานอันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามต่างเริ่มต้นจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งนั้น อาหาร (พืช สัตว์ ก็คือทรัพยากรธรรมชาติหรือ กลุ่มสังเคราะห์ก็ต้องสกัดมาจากธรรมชาติอยู่ดี) หากเราไม่มีทรัพยากรธรรมชาติก็ยากจะดำรงชีวิตอยู่ได้แล้ว

ทรัพยากรธรรมชาติคือวัฒนธรรม

นอกจากจะดำรงชีวิตอยู่ได้แล้ว ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของเราให้เกิดวัฒนธรรมขึ้นมาด้วย ลองสังเกตดูสิว่า วัฒนธรรมไทย ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติทั้งนั้น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันพืชมงคล วันสำคัญทางพุทธศาสนา ต่างมีส่วนหนึ่งต้องเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เพียงแค่นั้นความเชื่อบางอย่างยังเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ คือ งาน

งานเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีคุณค่าในตัวเอง อีกทั้งงานยังเป็นสิ่งที่ทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วย ซึ่งงานในบ้านเราซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นหลักย่อมเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ต้องสงสัยเลย ทั้งดิน น้ำ ลม ไฟ แสงแดด สัตว์ ฯลฯ เกี่ยวข้องกันหมด ไม่เพียงเท่านั้นสังคมงานกลุ่มอื่นอย่าง สังคมโรงงานอุตสาหกรรม สังคมพนักงานออฟฟิศ ก็มีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติเช่นกัน หากเราไม่มีทรัพยากรธรรมชาติงานก็คงไม่เกิด เราก็คงจะใช้ชีวิตกันลำบากทีเดียว

ทรัพยากรธรรมชาติ คือ การพัฒนา

อะไรทำให้มนุษย์เรากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนห่วงโซ่อาหารบนสุดได้ คำตอบก็คือ ปัญญา ปัญญาของมนุษย์ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆ จนทำให้เหนือกว่าสัตว์ชนิดอื่นในที่สุด แต่การพัฒนานั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมาเกื้อหนุน ลองนึกภาพสิว่าโลกเราใบนี้คงไม่มีวัสดุที่ชื่อว่า เหล็ก ใช้แน่นอน หากเราไม่ทรัพยากรที่ชื่อว่า หิน แล้วนำมาสกัด

ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ผู้กล่อมเกลา

อีกหนึ่งหน้าที่ของธรรมชาติที่เราอาจจะมองข้ามไป นั่นคือ หน้าที่ของผู้กล่อมเกลา หรือ ผู้บำบัดจิตใจของมนุษย์เรานั่นเอง เคยสังเกตไหมว่า หากเรารู้สึกเหนื่อยล้า เครียด กดดัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว หรือ เรื่องอะไรก็ตาม การได้ไปนั่งมองทะเล หรือ ไปสูดอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขาอะไรสักที จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายจากเรื่องดังกล่าวไปได้มาก เหมือนกับธรรมชาติจะมาปัดเป่าความเครียดของเราออกไป เห็นไหมว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์มากขนาดไหน ดังนั้นเราควรหันมาช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติกันดีกว่า