Water pollution

น้ำถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญประการหนึ่งของมนุษย์เลย ทุกวิถีชีวิตไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามล้วนมีน้ำมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ หากน้ำมีคุณภาพก็ทำให้คุณภาพของประชากรดีขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหามลพิษทางน้ำมากเช่นกันทั้งในเมืองและต่างจังหวัด เราจะมีวิธีป้องกันแก้ไขมลพิษทางน้ำอย่างไรกันบ้าง

จัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย

วิธีการแรกช่วยเหลือไม่ให้มลพิษทางน้ำมากขึ้น นั่นก็คือ การทำบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจริงๆแล้วทุกบ้าน ทุกโรงงานอุตสาหกรรมต้องทำเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ที่เราอยากจะบอกก็คือ การเข้มงวดกวดขันเรื่องกฎหมายให้ทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง อาจจะมีการตรวจสอบเป็นระยะด้วยก็จะดี เพื่อให้คนหันมาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้น รวมถึงหากมีการวิจัยสร้างนวัตกรรมด้านวิธีการบำบัดน้ำเสียให้ดีขึ้นตั้งแต่ระดับครัวเรือน ไปถึงระดับอุตสาหกรรมก็จะดีมากเลย

ไม่ทิ้ง ไม่เทลงแม่น้ำ

น้ำเสียในแม่น้ำลำคลองมาจากไหน คำตอบก็คือ เราเองนั่นแหละที่เป็นคนเท คนทิ้งขยะลงในแม่น้ำคูคลองเหล่านั้นเอง จำได้ไหมช่วงกรุงเทพน้ำท่วม ตอนที่เค้าเก็บกวาดคูคลองรอบกรุงเทพ จะเห็นว่าขยะเยอะมาก บางพื้นที่มีโซฟาด้วย ใครเค้าจะกล้าทิ้งโซฟาลงคลอง อาจจะไม่น่าเชื่อแต่มีไปแล้ว ทางที่ดีหากเราอยากให้แม่น้ำคูคลองไหลสะอาดก็ต้องเริ่มจากเราเองนั่นแหละที่ไม่ทิ้ง ไม่เลขยะลงในแม่น้ำ ทางที่ดีควรมีการรณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

บำบัดด้วยชีวภาพ

น้ำในแม่น้ำลำคลองที่เสียแล้ว เราจะแก้ไขอย่างไร วิธีการแรกก็คงต้องเติมน้ำลงไปเพื่อให้น้ำเสียเจือจางลง แต่เอาเค้าจริงวิธีการนี้ก็จะทำให้น้ำท่วมอีกได้ ส่วนอีกวิธีการน่าสนใจนั่นก็คือการบำบัดด้วยชีวภาพ วิธีนี้เราจะเห็นทางการได้สร้างนวัตกรรมขึ้นมานั่นคือ จุลินทรีย์บอล เวลาใช้งานก็เพียงแค่โยนลงไปในน้ำจากนั้นจุลินทรีย์จะเข้าปรับสภาพน้ำให้เอง วิธีนี้ใช้ได้ทั้งน้ำในคลองของกรุงเทพ หรือ แม้แต่ในบึงบ้านเราก็ได้

แก้ไขต้นน้ำ

อีกหนึ่งวิธีแนะนำสำหรับวิธีแก้ไขมลพิษทางน้ำ นั่นก็คือ การเข้าไปแก้ไขต้นน้ำโดยเฉพาะป่าต้นน้ำต้องเข้าไปจำกัดพื้นที่เพื่อป้องกันขยะไม่ให้เกิดขึ้น หากขยะต้นทางน้ำไม่มี แม่น้ำที่ไหลออกมาก็จะสะอาดตามไปด้วย หากเป็นเมืองใหญ่ต้นน้ำอาจจะเป็นคลองหน้าบ้านเรานั่นเอง เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องยากแต่หากเราช่วยกันก็จะสามารถทำได้ ย้ำเลยว่าหากน้ำเราดีชีวิตเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วย มารณรงค์แก้ไขมลพิษทางน้ำกันเหอะ