embankment Weir

ภาวะโลกร้อนเป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญที่เราจะเห็นว่าผู้นำประเทศแต่ละแห่งเริ่มที่จะให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าหากธรรมชาติอยู่ไม่ได้เราเองก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน เครื่องมือที่ดีในการรักษาธรรมชาติ ก็คือใช้ธรรมชาติมาดูแลธรรมชาติเอง อย่างเช่น ฝายชะลอน้ำ อีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการรักษาธรรมชาติ

ฝายชะลอน้ำคืออะไร

ฝายชะลอน้ำ คือ วิธีการเก็บน้ำแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นการเก็บน้ำแบบถาวร มันคือการสร้างเครื่องมือทางธรรมชาติขึ้นมาเพื่อสกัดทางเดินของน้ำให้ช้าลง โดยมากฝายชะลอน้ำมักจะถูกสร้างและใช้ในลำธารขนาดเล็กในป่า ฝายชะลอน้ำอาจจะมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของลำธาร

เก็บกักความชื้นให้นานที่สุด

ข้อดีอย่างแรกของฝายชะลอน้ำก็คือ มันจะทำหน้าที่เก็บกักน้ำไม่ให้ไหลเร็วเกินไป หากน้ำไหลเร็วเกินไปก็จะทำให้ความชื้นถูกพัดพาไปด้วย ฝายชะลอน้ำจึงมีหน้าที่เบรกน้ำที่ไหลมาจากลำธารให้ช้าลง ทั้งนี้เพื่อให้ความชื้นอยู่บนผิวดินนานขึ้น เมื่อความชื้นอยู่ได้นานขึ้นสิ่งมีชีวิตรอบลำธารก็อยู่ได้ด้วย ป่าก็จะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นด้วย

ลดการพังทลายของหน้าดิน

อีกหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเยอะมาก เป็นการพังทลายของหน้าดิน หากหน้าดินพังทลายก็อาจจะทำให้เกิดหน้าดินถล่ม โคลนถล่ม จนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างได้ ฝายชะลอน้ำจะทำหน้าที่คล้ายกับเป็นผนังกั้นไม่ให้หน้าดินพังทลายลงมาได้ง่าย เมื่อหน้าดินไม่พังทลาย สิ่งมีชีวิตต้นไม้ พืช บนหน้าดินก็เจริญเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง

เก็บน้ำไว้ในหน้าแล้ง

จากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น นั่นทำให้ลำธารบางสายที่อาจจะไม่เคยแห้งขอดเลยตลอดทั้งปี กลับมีสภาพแห้งคอดได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตในป่ามีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ฝายชะลอน้ำจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ฝายชะลอน้ำจะทำหน้าที่เก็บกักน้ำเอาไว้ในยามฤดูแล้ง กลายเป็นโอเอซิสชั่วคราวของสัตว์ทั้งหลายในป่าไปด้วย

ฝายทำหน้าที่เป็นตะแกรง

ทุกครั้งที่น้ำไหลผ่านไม่ได้มีแต่น้ำเท่านั้น ยังมีพวกตะกอนดินอีกด้วย ซึ่งฝายชะลอน้ำจะทำหน้าที่เหมือนกับตะแกรงเพื่อดักจับตะกอนเหล่านั้นเอาไว้ไม่ให้ไหลไปกับน้ำทั้งหมด ผลที่ได้ก็คือยิ่งลำธารผ่านฝายชะลำมาหลายชั้นเท่าไร น้ำก็จะใสสะอาดขึ้นมากเท่านั้น จนถึงปลายทางที่มนุษย์เอาน้ำจากลำธารมาใช้น้ำก็จะมีคุณภาพดีพอสำหรับการใช้งานพอดี

จะเห็นว่าแม้ฝายชะลอน้ำจะเป็นเพียงแค่เครื่องมือเล็กๆ แต่มันกลับส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์ในป่าอย่างมาก หากชุมชนต้นน้ำตรงไหนยังไม่มีฝายชะลอน้ำเราขอแนะนำให้หยิบเรื่องนี้มาทำร่วมกันในชุมชนโดยด่วนเลย