How do ecosystems

สิ่งแวดล้อมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ลองนึกภาพดูสิว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราไม่ดีเลย เราก็คงยากจะที่จะมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ การรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องทำอย่างมีหลักการเพื่อให้สิ่งแวดล้อมนั้นถูกอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างแท้จริง มาดูกันว่าเราจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรักษาระบบนิเวศอย่างไร

ปลูกป่าในใจคน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดไม่ใช่การปลูก ฟื้นฟู พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ระบบนิเวศอย่างเดียวเท่านั้น เราจะต้องเข้าไปปลูกป่าในใจคน นั่นคือ การเข้าไปทำความเข้าใจ รณรงค์การอนุรักษ์พันธุ์ป่าไม้กับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับสิ่งแวดล้อมนั้น หรือ แม้แต่ทุกคนในประเทศหากทุกคนมีป่าในใจ ทุกคนรักที่จะรักษ์ธรรมชาติแล้ว ทุกคนจะลุกขึ้นมาช่วยเหลือธรรมชาติด้วยวิธีการของตัวเอง

ธรรมชาติดูแลธรรมชาติ

หนึ่งในวิธีการที่ดูแลธรรมชาติได้ดี ได้ง่ายนั่นก็คือ ปล่อยให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติด้วยกันเอง หากธรรมชาติได้ฟื้นฟูด้วยตัวเองจะทำให้ธรรมชาติฟื้นคืนได้เร็ว เป็นตัวของตัวเอง ยั่งยืนมากที่สุด หลายครั้งเราเห็นไปปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ แต่กลายเป็นว่าไม่ได้ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศให้ดี แทนที่จะฟื้นฟูกลับกลายเป็นทำลายธรรมชาติไปซะได้

อีกหนึ่งเคสกรณีนี้นั่นคือ การปิดเกาะอุทยานแห่งชาติบางแห่ง เนื่องจากเปิดให้ท่องเที่ยวแล้วคนเข้าไปทำลายธรรมชาติมากเกินไป สุดท้ายต้องปิดเกาะ หลังจากปิดเกาะไปได้ไม่ถึงปีดี เหล่ามัจฉาน้อยใหญ่ที่เคยหายหน้าไปจากเกาะก็กลับมาอีกครั้ง นี่เป็นเครื่องหมายแสดงว่าธรรมชาติดูแลธรรมชาติได้ดีที่สุด

สร้างของปลอมมาหลอก

วิธีการต่อมาเราอาจจะเคยเห็นมาบ้างมันใช้ได้เลย นั่นคือสร้างของปลอมมาหลอกธรรมชาติบ้าง เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติอีกทางหนึ่ง วิธีนี้เราจะเห็นได้จากการสร้างปะการังเทียมใต้ท้องทะเล วิธีนี้จะทำให้ปลาบางส่วนรู้สึกได้ว่าทะเลส่วนนี้มีความอุดมสมบูรณ์จึงพากันมาอยู่ เมื่อปลาทะเลก็จะอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

ศึกษาระบบนิเวศ

ระบบนิเวศอาจจะเป็นเรื่องที่เรามีความรู้อยู่แล้ว แต่หากเราต้องการจะรักษาเอาไว้ให้นานที่สุด อาจจะต้องจัดตั้งทีมขึ้นมาในพื้นที่เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนั้น อย่างเช่นระบบนิเวศของป่าชายเลนซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำในท้องทะเลต้องมีคนคอยเข้าไปสำรวจความเปลี่ยนแปลงนั้นตามช่วงเวลา หากเกิดปัญหากับระบบนิเวศจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที

การดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนั้น เอาเข้าจริงก็ไม่ใช่หน้าที่ของใคร หรือ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น เราทุกคนต้องช่วยเหลือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเท่าที่เราจะทำได้ อย่าลืมว่าสิ่งแวดล้อมเป็นของทุกคน