สภาวะโลกร้อน คือ การที่อุณหภูมิของอากาศบนโลกนั้นสูงขึ้น ทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โลกของเราร้อนกว่าที่เคยเป็นมาในช่วงระยะเวลา 2000 ปี สภาวะโลกร้อน มีผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็น มนุษย์ , สัตว์ , ต้นไม้ , พืช สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมาจาก แสงอันร้อนแรงของดวงอาทิตย์สามารถส่องทะลุชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลกได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์ นี้ว่า ก๊าซเรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นมากจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่น การเผาผลาญถ่านหินและเชื้อเพลิง , การปล่อยควันของโรงงานอุตสาหกรรม , การตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก ส่งผลให้ก๊าซเรือนกระจกลอยขึ้นไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งรังสีของดวงอาทิตย์ถูกก๊าซเรือนกระจกกักเก็บไว้ แทนที่จะถูกสะท้อนออกไป และ นี่คือสาเหตุของความร้อนที่มากขึ้นกว่าเดิม

ผลกระทบของสภาวะโลกร้อน คือ สภาพของลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและเกิดขึ้นถี่กว่าเดิม น้ำท่วม แผ่นดินไหว อากาศร้อนอย่างรุนแรงจนกระทั่งพรากชีวิตคนได้ ทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลาย ส่งผลระดับน้ำทะเลขึ้นสูง ระดับเฉลี่ยของน้ำทะเลที่เพิ่มสูงมากขึ้นๆ จะค่อยๆกลืนกินเกาะเล็กๆไปทีล่ะนิด เช่น ทางฝั่งทะเลแคริเบียน รวมถึง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ พาหะนำโรคหลากหลายชนิดเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในเมื่อสภาวะโรคร้อนมีสาเหตุมาจากมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันในการลด ก๊าซเรือนกระจก จึงมุ่งเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และ ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ยกตัวอย่างที่ทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวัน เช่น

  • ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
  • ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ ทำให้ได้ออกกำลังกายไปด้วย
  • เปลี่ยนไปใช้หลอด LED ที่ให้ความสว่างมากกว่า และ ประหยัดกว่า หลอดธรรมดาถึง 40 เปอร์เซ็นเลยทีเดียว
  • ทาหลังคาบ้านด้วยสีโทนอ่อน ช่วยลดการดูดซับความร้อน
  • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
  • ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น หรือ ไม่ได้ใช้
  • ปลูกต้นไม้คนล่ะต้น เพราะต้นไม้สูดเอาอากาศเสีย คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป แต่หายใจออกมาเป็นก๊าซออกซิเจนที่เป็นอากาศดี เหมือนเครื่องฟอกอากาศให้กับโลกของเรา
  • ใช้เศษผ้าเช็ดแทนทิชชู่
  • เลือกใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี ไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่การปลูกต้นไม้ในบ้านก็ตาม

เรื่องง่ายๆเหล่านี้ ช่วยให้ช่วยโลกของเราดีขึ้นกว่าเดิมรวมถึงเป็นการสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลานของเรา โลกเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ มาช่วยกันดูแลรักษาบ้านของเราให้อยู่ไปนานๆกันเถอะค่ะ