การที่เราหายใจเข้าไปในทุกๆ วัน แท้จริงแล้วอากาศต่างๆ ในยุคนี้ไม่สามารถบ่งบอกได้เลยว่าเป็นอากาศที่มีความบริสุทธิ์ 100% เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงไปของโลกทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศมากมาย แม้บางคนจะพยายามเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตให้มีความสมดุลมากมายเท่าไหร่ก็ตาม แต่สิ่งนี้มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปได้เลย เมื่อเป็นเช่นนี้การได้รู้จักกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ควรปฏิบัติอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญ

แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญจะประกอบไปด้วย 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ

แหล่งกำเนิดจากธรรมชาติ

  1. ภูเขาไฟระเบิด – เมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดก็จะมีควันพวยพุ่งออกมาในอากาศเป็นจำนวนมาก ซึ่งเขม่าควันเหล่านี้คือตัวที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศซึ่งสามารถอยู่ได้นานเป็นปีด้วย
  2. การเกิดไฟป่า – เวลาเกิดไฟป่าครั้งหนึ่งจะมีควันจำนวนมหาศาลซึ่งควันที่ว่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ
  3. จุลินทรีย์ต่างๆ – หน้าที่ของจุลินทรีย์คือการย่อยสลายสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซากพืชหรือซากสัตว์ เมื่อเกิดการย่อยสลายก็จะเกิดก๊าซแอมโมเนียซึ่งทำให้เกิดกลิ่นเหม็น
  4. อนุภาคจากมวลสาร – จะเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็ก สิ่งเหล่านี้จะล่องลอยไปในอากาศซึ่งมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ กับผู้ที่ได้รับมากมาย เช่น เวลาเตาจุดปรมาณูระเบิดสารเหล่านี้ก็จะลอยออกมาผู้ที่สูดดมก็จะป่วย เป็นต้น

แหล่งกำเนิดจากการใช้ชีวิตของมนุษย์

  1. จากการขนส่งและคมนาคม – เป็นประเด็นหลักที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศต้นเหตุสำคัญก็คือ รถยนต์ที่ปล่อยควันพิษอย่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์จากท่อไอเสียออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดเป็นมลพิษที่อยู่ในอากาศอย่างที่เป็นกันทุกวันนี้
  2. เกิดการเผาไหม้ของแหล่งเชื้อเพลิง – จริงๆ แล้วการเผาไหม้มันเหมือนเป็นสิ่งที่เราพบเจอกันในชีวิตประจำวัน อาทิ การทำอาหาร การสูบบุหรี่ สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดเป็นควันลอยขึ้นไปในอากาศก็จะมีสารอย่าง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์, ไฮโดรคาร์บอน และอื่นๆ อีกมากมาย
  3. โรงไฟฟ้า – การผลิตกระแสไฟฟ้าในทุกพื้นที่จะเกิดการเผาไหม้ในพลังที่มหาศาล ซึ่งก็จะปล่อยสารประเภทเดียวกับการเผาไหม้ที่กล่าวถึงไปออกมา
  4. การเผาขยะหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ – การทำลายขยะที่มักเห็นกันบ่อยๆ คือการเผา แต่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดมากเพราะการเผาขยะนอกจากจะปล่อยสารพิษเหมือนกับการเผยไหม้ทั่วไปแล้ว ยังมีสารจากขยะต่างๆ ที่ถูกเหมารวมเกิดขึ้นด้วย

โรงงานอุตสาหกรรม – โรงงานเหล่านี้มีการเผาไหม้อย่างมหาศาล ซึ่งก็จะปล่อยก๊าซเสียต่างๆ ออกมา รวมไปถึงเขม่าควัน, ฝุ่นละออง จำนวนมากอีกด้วย