วิธีแนวคิดการป้องกันแก้ไขมลพิษทางน้ำ ที่อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

Water pollution

น้ำถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญประการหนึ่งของมนุษย์เลย ทุกวิถีชีวิตไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามล้วนมีน้ำมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ หากน้ำมีคุณภาพก็ทำให้คุณภาพของประชากรดีขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหามลพิษทางน้ำมากเช่นกันทั้งในเมืองและต่างจังหวัด เราจะมีวิธีป้องกันแก้ไขมลพิษทางน้ำอย่างไรกันบ้าง จัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย วิธีการแรกช่วยเหลือไม่ให้มลพิษทางน้ำมากขึ้น นั่นก็คือ การทำบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจริงๆแล้วทุกบ้าน ทุกโรงงานอุตสาหกรรมต้องทำเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ที่เราอยากจะบอกก็คือ การเข้มงวดกวดขันเรื่องกฎหมายให้ทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง อาจจะมีการตรวจสอบเป็นระยะด้วยก็จะดี เพื่อให้คนหันมาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้น รวมถึงหากมีการวิจัยสร้างนวัตกรรมด้านวิธีการบำบัดน้ำเสียให้ดีขึ้นตั้งแต่ระดับครัวเรือน ไปถึงระดับอุตสาหกรรมก็จะดีมากเลย ไม่ทิ้ง ไม่เทลงแม่น้ำ น้ำเสียในแม่น้ำลำคลองมาจากไหน คำตอบก็คือ เราเองนั่นแหละที่เป็นคนเท คนทิ้งขยะลงในแม่น้ำคูคลองเหล่านั้นเอง จำได้ไหมช่วงกรุงเทพน้ำท่วม ตอนที่เค้าเก็บกวาดคูคลองรอบกรุงเทพ จะเห็นว่าขยะเยอะมาก บางพื้นที่มีโซฟาด้วย ใครเค้าจะกล้าทิ้งโซฟาลงคลอง อาจจะไม่น่าเชื่อแต่มีไปแล้ว ทางที่ดีหากเราอยากให้แม่น้ำคูคลองไหลสะอาดก็ต้องเริ่มจากเราเองนั่นแหละที่ไม่ทิ้ง ไม่เลขยะลงในแม่น้ำ ทางที่ดีควรมีการรณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง บำบัดด้วยชีวภาพ น้ำในแม่น้ำลำคลองที่เสียแล้ว เราจะแก้ไขอย่างไร วิธีการแรกก็คงต้องเติมน้ำลงไปเพื่อให้น้ำเสียเจือจางลง แต่เอาเค้าจริงวิธีการนี้ก็จะทำให้น้ำท่วมอีกได้ ส่วนอีกวิธีการน่าสนใจนั่นก็คือการบำบัดด้วยชีวภาพ วิธีนี้เราจะเห็นทางการได้สร้างนวัตกรรมขึ้นมานั่นคือ จุลินทรีย์บอล เวลาใช้งานก็เพียงแค่โยนลงไปในน้ำจากนั้นจุลินทรีย์จะเข้าปรับสภาพน้ำให้เอง วิธีนี้ใช้ได้ทั้งน้ำในคลองของกรุงเทพ หรือ แม้แต่ในบึงบ้านเราก็ได้ แก้ไขต้นน้ำ อีกหนึ่งวิธีแนะนำสำหรับวิธีแก้ไขมลพิษทางน้ำ นั่นก็คือ การเข้าไปแก้ไขต้นน้ำโดยเฉพาะป่าต้นน้ำต้องเข้าไปจำกัดพื้นที่เพื่อป้องกันขยะไม่ให้เกิดขึ้น หากขยะต้นทางน้ำไม่มี แม่น้ำที่ไหลออกมาก็จะสะอาดตามไปด้วย […]

เพราะเหตุใดจึงต้องควบคุมมลพิษทางอากาศในเขตอุตสาหกรรม

air pollution black white

โรงงานอุตสาหกรรมนับว่าเป็นหน่วยงานสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจมาก ทั้งสร้างสินค้าเพื่อเป็นของส่งออกทำรายได้เข้าประเทศ ยังเป็นแหล่งจ้างงานของคนในประเทศอีกด้วย กลับกันโรงงานอุตสาหกรรมเองก็เป็นแหล่งรวมของเสียที่เกิดจากการทำงานเช่นกัน อย่างเช่นมลพิษทางอากาศเป็นต้น นั่นทำให้ทางการต้องมีการควบคุมมลพิษทางอากาศออกมา นี่คือเหตุผลที่ต้องควบคุมเรื่องดังกล่าว สุขภาพของคนในโรงงาน การปล่อยสารพิษในอากาศ หรือ มลภาวะในอากาศนั้น เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากมากเนื่องจากมันจะฟุ้งกระจายขึ้นไปในอากาศ พอมันตกลงมามันก็จะมาโดนคนในโรงงานนั่นเอง เมื่อพนักงานโรงงานหรือคนในพื้นที่สูดอากาศที่ปนเปื้อนสารเคมีเป็นระยะเวลานานก็จะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อคนในโรงงานสุขภาพไม่ดีประสิทธิภาพในการทำงานก็จะลดลงไปตามลำดับ รัฐเสียเงินค่ารักษา ผลพวงจากมลพิษทางอากาศ นั่นทำให้คนในโรงงานและประชากรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนแก่ คนอื่นๆได้รับสารพิษไปด้วย ผลก็คือทำให้พวกเค้ามีสุขภาพแย่ลง ป่วยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคทั่วไป หรือ โรคภูมิแพ้ โรคทางเดินหายใจที่คนเป็นกันมากขึ้น จากผลพวงด้านสุขภาพทำให้รัฐต้องเสียเงินค่ารักษาผ่านระบบโรงพยาบาลมากขึ้นไปด้วย แม้ว่าจะมีระบบประกันสุขภาพ ระบบบัตรทองก็จริง แต่หากคนในพื้นที่ไม่แข็งแรงรัฐก็จะต้องเสียเงินในเรื่องนี้มากเกินไป พืช สัตว์ก็โดนไปด้วย ไม่เพียงแต่สิ่งมีชีวิตอย่างคนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษในอากาศ สิ่งมีชีวิตอื่นในบริเวณก็ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ต่างก็ได้รับผลเสียนี้ไปด้วยเหมือนกัน พืชเองเมื่อโดนสารพิษเข้าไปก็จะเจริญเติบโตได้ยาก รวมถึงพืชเหล่านั้นมีสารพิษปนเปื้อนไปด้วย (คนเอามากินก็รับสารพิษไปอีก) ส่วนสัตว์เองก็อาจจะเกิดภาวะผิดปกติได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโรคจนทำให้คนเลี้ยงสัตว์ลำบากขึ้นไปอีก สารเคมีและผลกระทบของมัน โรงงานแต่ละแห่งต่างก็ปล่อยสารเคมีออกมาในอากาศจนทำให้เกิดมลพิษ ซึ่งโรงงานแต่ละแห่งผลิตสิ่งของไม่เหมือนกันนั่นทำให้เกิดสารพิษที่มีส่วนผสมของสารเคมีแตกต่างกันไป มาดูกันว่าสารเคมีแต่ละอย่างก็ให้ผลลัพธ์แตกต่างกันไป อย่าง คาร์บอนมอนออกไซต์ จะทำให้เกิดอาการปวดหัว มึนงง ส่งผลต่อโรคหัวใจ […]