air pollution black white

โรงงานอุตสาหกรรมนับว่าเป็นหน่วยงานสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจมาก ทั้งสร้างสินค้าเพื่อเป็นของส่งออกทำรายได้เข้าประเทศ ยังเป็นแหล่งจ้างงานของคนในประเทศอีกด้วย กลับกันโรงงานอุตสาหกรรมเองก็เป็นแหล่งรวมของเสียที่เกิดจากการทำงานเช่นกัน อย่างเช่นมลพิษทางอากาศเป็นต้น นั่นทำให้ทางการต้องมีการควบคุมมลพิษทางอากาศออกมา นี่คือเหตุผลที่ต้องควบคุมเรื่องดังกล่าว

สุขภาพของคนในโรงงาน

การปล่อยสารพิษในอากาศ หรือ มลภาวะในอากาศนั้น เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากมากเนื่องจากมันจะฟุ้งกระจายขึ้นไปในอากาศ พอมันตกลงมามันก็จะมาโดนคนในโรงงานนั่นเอง เมื่อพนักงานโรงงานหรือคนในพื้นที่สูดอากาศที่ปนเปื้อนสารเคมีเป็นระยะเวลานานก็จะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อคนในโรงงานสุขภาพไม่ดีประสิทธิภาพในการทำงานก็จะลดลงไปตามลำดับ

รัฐเสียเงินค่ารักษา

ผลพวงจากมลพิษทางอากาศ นั่นทำให้คนในโรงงานและประชากรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนแก่ คนอื่นๆได้รับสารพิษไปด้วย ผลก็คือทำให้พวกเค้ามีสุขภาพแย่ลง ป่วยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคทั่วไป หรือ โรคภูมิแพ้ โรคทางเดินหายใจที่คนเป็นกันมากขึ้น จากผลพวงด้านสุขภาพทำให้รัฐต้องเสียเงินค่ารักษาผ่านระบบโรงพยาบาลมากขึ้นไปด้วย แม้ว่าจะมีระบบประกันสุขภาพ ระบบบัตรทองก็จริง แต่หากคนในพื้นที่ไม่แข็งแรงรัฐก็จะต้องเสียเงินในเรื่องนี้มากเกินไป

พืช สัตว์ก็โดนไปด้วย

ไม่เพียงแต่สิ่งมีชีวิตอย่างคนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษในอากาศ สิ่งมีชีวิตอื่นในบริเวณก็ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ต่างก็ได้รับผลเสียนี้ไปด้วยเหมือนกัน พืชเองเมื่อโดนสารพิษเข้าไปก็จะเจริญเติบโตได้ยาก รวมถึงพืชเหล่านั้นมีสารพิษปนเปื้อนไปด้วย (คนเอามากินก็รับสารพิษไปอีก) ส่วนสัตว์เองก็อาจจะเกิดภาวะผิดปกติได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโรคจนทำให้คนเลี้ยงสัตว์ลำบากขึ้นไปอีก

สารเคมีและผลกระทบของมัน

โรงงานแต่ละแห่งต่างก็ปล่อยสารเคมีออกมาในอากาศจนทำให้เกิดมลพิษ ซึ่งโรงงานแต่ละแห่งผลิตสิ่งของไม่เหมือนกันนั่นทำให้เกิดสารพิษที่มีส่วนผสมของสารเคมีแตกต่างกันไป มาดูกันว่าสารเคมีแต่ละอย่างก็ให้ผลลัพธ์แตกต่างกันไป อย่าง คาร์บอนมอนออกไซต์ จะทำให้เกิดอาการปวดหัว มึนงง ส่งผลต่อโรคหัวใจ , ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จะทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ มีผลต่อทำงานของปอด เกิดความระคายเคืองตากับเยื่อจมูก (จะทำให้แสบตา แสบจมูก) เป็นต้น ความรุนแรงของมันนี่เองจึงทำให้ทางการจึงต้องออกมาควบคุมมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม