Energy Best Award เราได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กระจายข่าวเรื่องราวต่างๆ ออกมาให้ผู้ชมอ่านแล้วมียอดคนสนใจเยอะจนได้รับรางวัลที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ถูกต้อง  รางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลสำหรับทุกคนที่มีหัวใจแล้วแนวคิดที่เหมือนกัน